Categorie: Nieuws

Opbrengst projectkoor “Zingen met Advent”

In de maand december heeft het projectkoor Westerkwartier in Lutjegast, Zuidhorn, Marum en Leek met veel plezier een (samen)zang programma met Christmas Carols verzorgd. De opbrengst voor deze avonden is, na aftrek van alle kosten, een bedrag van € 870,30. Dit bedrag is bestemd voor de Voedselbank Westerkwartier. Begin februari is de opbrengst aan de …

Lees verder

Uitnodiging Ring Westerkwartier

Uitnodiging voor de negende bijeenkomst van de Ring Westerkwartier(Voormalige Classis Westerkwartier) Van harte uitgenodigd op donderdag 9 februari 2023, van 19.30 – 21.30 uurmet als inleider: dhr H-J Graber – in de Schaapskooi bij De Goede Herderkerk, Grootegast Thema: ARMOEDE in Nederland?!! Schrik niet, in 5 jaar tijd is het aantal Nederlanders dat langdurig onder …

Lees verder

Kerstgroet en uitnodiging

Onderstaand te lezen, de nieuwsbrief van december 2022 met daarin:

Uitnodiging verbintenisdienst

Uitnodiging voor de verbintenisdienst van dr. Heleen A. H. Maat voor de classis Groningen-Drenthe Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, haar dienstenorganisatie en de classis Groningen-Drenthe nodigen u van harte uit om de kerkdienst bij te wonen, waarin dr. Heleen A. H. Maat wordt verbonden aan de Mobiliteitspool als …

Lees verder

Gemeenteavond 14 november 2022

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond. Afgelopen zondag heeft ds. Heleen Maat afscheid genomen van onze gemeente en nu moet er een invulling komen voor de ontstane vacature. De kerkenraad heeft het voornemen om een interim-predikant in deeltijd te benoemen tot de samenwerking met andere gemeentes gestalte heeft gekregen. Taken van …

Lees verder

Appostel app

Zoals al eerder meegedeeld, heeft het College van kerkrentmeesters en de Kerkenraad besloten om de Appostel-app te gaan gebruiken in onze gemeente om alle kerkzaken digitaal te gaan regelen. Het is een App om te gebruiken op uw tablet of iPad en/of op uw smarthone. Het is zeer eenvoudig in gebruik, vooral het collecteren. Ook …

Lees verder

Afscheid Ds. Heleen Maat

Ds Heleen Maat neemt afscheid van onze gemeente. Zij heeft de functie aanvaard van regiopredikant in onze classis Groningen-Drente (classisgroningendrenthe.nl) Haar afscheid van Aduard-Den Ham-Fransum is in de kerkdienst van 30 oktober 2022.

Muzikale voorstelling “Brose Aarde”

Op 8 oktober brengt het koor van het 4 Mei-Projekt haar nieuwe muzikale programma ‘Brose Aarde’ in Aduard. Kern van de voorstelling vormt de gelijknamige poëtische en muzikale ode van de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog aan onze planeet. Het is een indrukwekkende oproep en aanklacht ineen: hoe kunnen wij zorgen voor elkaar als wij niet …

Lees verder

Unieke wandeltocht langs historische kerkepaden

Op 9 juli 2022 organiseert de Vereniging tot Plaatselijk Nut Den Ham en Fransum eenmalig een wandeltocht over de historische kerkenpaden door de weilanden van het Nationaal landschap Middag-Humsterland. Deze wandeltocht ‘Langs Kerk en Pad’ wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereniging, die is opgericht in 1871. Omdat er van oorsprong …

Lees verder

Gemeentebijeenkomst 13 juni 2022

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentemiddag en -avond op maandag 13 juni. Tot nu toe hebben we twee gemeentebijeenkomsten gehouden waarbij u kon kiezen voor de middag of voor de avond. In maart hebben een bespreking gehad over onder meer de toekomstmogelijkheden voor onze gemeente en in april hebben we met …

Lees verder