Categorie: Nieuws

Appostel app

Zoals al eerder meegedeeld, heeft het College van kerkrentmeesters en de Kerkenraad besloten om de Appostel-app te gaan gebruiken in onze gemeente om alle kerkzaken digitaal te gaan regelen. Het is een App om te gebruiken op uw tablet of iPad en/of op uw smarthone. Het is zeer eenvoudig in gebruik, vooral het collecteren. Ook …

Lees verder

Afscheid Ds. Heleen Maat

Ds Heleen Maat neemt afscheid van onze gemeente. Zij heeft de functie aanvaard van regiopredikant in onze classis Groningen-Drente (classisgroningendrenthe.nl) Haar afscheid van Aduard-Den Ham-Fransum is in de kerkdienst van 30 oktober 2022.

Muzikale voorstelling “Brose Aarde”

Op 8 oktober brengt het koor van het 4 Mei-Projekt haar nieuwe muzikale programma ‘Brose Aarde’ in Aduard. Kern van de voorstelling vormt de gelijknamige poëtische en muzikale ode van de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog aan onze planeet. Het is een indrukwekkende oproep en aanklacht ineen: hoe kunnen wij zorgen voor elkaar als wij niet …

Lees verder

Unieke wandeltocht langs historische kerkepaden

Op 9 juli 2022 organiseert de Vereniging tot Plaatselijk Nut Den Ham en Fransum eenmalig een wandeltocht over de historische kerkenpaden door de weilanden van het Nationaal landschap Middag-Humsterland. Deze wandeltocht ‘Langs Kerk en Pad’ wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereniging, die is opgericht in 1871. Omdat er van oorsprong …

Lees verder

Gemeentebijeenkomst 13 juni 2022

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentemiddag en -avond op maandag 13 juni. Tot nu toe hebben we twee gemeentebijeenkomsten gehouden waarbij u kon kiezen voor de middag of voor de avond. In maart hebben een bespreking gehad over onder meer de toekomstmogelijkheden voor onze gemeente en in april hebben we met …

Lees verder

Kloosterwandeling Aduard 2e Pinksterdag

De Stichting Pelgrimeren in Groningen en Stadsklooster Groningen organiseren samen een kloosterwandeling van 8 km op 2e Pinksterdag van 13.00 – 17.30 uur te Aduard. Tijdens de kloosterwandeling onder leiding van gidsen zijn er rondleidingen in het Kloostermuseum Bernardushof en in de Ziekenzaal annex kerkgebouw van het voormalig Cisterciënzer Klooster en is er aan het …

Lees verder

Gemeentemiddag en –avond

Ontmoetingspastoraat – maandag 25 april 2022 Op de gemeenteavond van 14 maart heeft u gehoord dat het pastoraat in onze gemeente op een nieuwe manier georganiseerd gaat worden: het ontmoetingspastoraat. Het is de bedoeling dat gemeenteleden kleine groepen gaan vormen, waarin men bij elkaar betrokken is en naar elkaar omziet. Op 25 april zijn er …

Lees verder

MarcusPassie Ezinge – 13 april 2022

Gemeenteavond 14 maart 2022

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentemiddag en –avond opmaandag 14 maart. In februari heeft de kerkenraad vergaderd met de Rehobothcommissie en deAbdijcommissie. We hebben de vorige gemeenteavond geëvalueerd en besprokenhoe de gemeente er in de toekomst uit kan gaan zien. Graag willen we met u dezedingen bespreken. Ook op de agenda …

Lees verder

Gemeenteavond 22 nov. 2021

Datum: maandag 22 november 2021Tijd: 19.30 – 21.00 uurLocatie: Rehobothkerk (i.v.m. corona verplaatst van het Hoge Hof naar de Rehobothkerk) Voorzitter is ds. Jan Wilts, predikant in de Protestantse Gemeente Damsterboord en in onze gemeente door de classis aangesteld als interimvoorzitter van de kerkenraad. Opening door ds. Heleen Maat Inventarisatie van punten voor van de …

Lees verder