Terug naar Onze gemeente

ZorgSaam Aduard

De overheid verwacht steeds meer dat burgers zelf hun zaken regelen. Maar niet alles hoeft op eigen kracht! Krachtig samen kan ook. Dat gebeurt ook: familie, buren en anderen zijn vaak bereid om iets te doen voor een dorpsgenoot. Om dit ‘netwerk’ van behulpzame inwoners te vergroten is ZorgSaam Aduard gestart.

ZorgSaam Aduard:

  • is van, voor en door (alle) dorpsbewoners,
  • brengt hulpvragen en het hulpaanbod van dorpsbewoners op een simpele manier bij elkaar,
  • zorgt ervoor dat dorpsbewoners prettiger en langer zelfstandig kunnen blijven wonen,
  • leidt tot een nog sterkere dorpsgemeenschap waarin de bewoners iets voor elkaar betekenen.

Waarom ZorgSaam Aduard?

Aduard is een dorp waar onderlinge hulp hoog in het vaandel staat. Maar het kan nóg beter door een goede samenwerking en door vóórtdurende aandacht voor elkaar.

Wie staan er achter ZorgSaam Aduard?

ZorgSaam Aduard is een gezamenlijk project van Dorpsbelangen, Buurthuiskamer, Aduard Helpt, GKV Ontmoetingskerk, Protestantse gemeente Aduard en Platform van Kerken Westerkwartier. In een werkgroep van zes personen geven deze organisaties samen vorm aan ZorgSaam Aduard. Drie van hen matchen beurtelings hulpvraag en hulpaanbod.

Hoe werkt ZorgSaam Aduard?

Op werkdagen, het liefst tussen 9.00 en 12.00 uur, kunt u bellen 06 16234481 of e-mailen zorgsaamaduard@gmail.com om hulp. Dit kan een vraag zijn om vervoer, boodschappen, klusjes, oppas op een zieke, ondersteuning als mantelzorger, bezoek krijgen etc. De hulp mag geen vervanging van professionele bedrijven zijn, maar is kortdurend en incidenteel van aard. De vrijwilliger die helpt doet dit gratis maar krijgt van de hulpvrager wel de gemaakte onkosten vergoed. Voor vervoer binnen Aduard betaalt u per enkele rit 1 euro. Voor vervoer buiten Aduard geldt een kilometervergoeding van 0,25 eurocent per kilometer. Ook parkeerkosten worden vergoed. De hulpvrager betaalt de gemaakte kosten direct aan de vrijwilliger.

Wilt u iets betekenen voor een mede-dorpsbewoner? Heeft u een hulpvraag? Wilt u vrijwilliger worden bij ZorgSaam Aduard? Dan kunt u bellen of mailen naar ZorgSaam Aduard.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande?
Telefoonnummer: 06 -16 234 481 / e-mailadres: zorgsaamaduard@gmail.com

Met vriendelijke groet

Addie van Rossum-Lefeber