ANBI

Hier vindt u de financiële gegevens van Diaconie en Kerkrentmeesters. Deze zijn open beschikbaar omdat beide zg. Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn. Dit betekent dat uw bijdragen aan beide, ook uw vrijwillige bijdrage en de collectebonnen, als gift voor de belasting aftrekbaar zijn.