Terug naar ANBI

CvK

De Protestantse Gemeente Aduard – Den Ham – Fransum en haar College van Kerkrentmeesters zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van de groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland met RSIN (fiscaal nummer): 813612809.

Algemene gegevens

Naam ANBI: College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Aduard – Den Ham – Fransum
RSIN/Fiscaal nummer: 824319278
Website adres: www.pkn-aduard.nl
E-mail: krm@pkn-aduard.nl
Adres: Moormanweg 1
Postcode: 9831 NL
Plaats: Aduard

De jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters is hieronder te downloaden.