Terug naar Activiteiten

Oud Papier Actie

De Oud Papier Actie wordt georganiseerd door de Jeugdcentrale van de PKN (protestantse kerk) in samenwerking met de GKV (Gereformeerde kerk Vrijgemaakt).

Hoewel wij in voorgaande jaren het oud papier separaat inzamelden, wordt dit sinds seizoen 2018/2019 gezamenlijk georganiseerd. Hiermee hopen wij een hogere opbrengst te behalen en de inspanning van de vrijwilligers te verminderen. De opbrengst zal, na aftrek van de kosten, worden verdeeld over beide kerken.

Wilt u ons werk zo makkelijk mogelijk maken door uw papier uiterlijk om 8:30 uur bij de weg te zetten in dozen en/of gebundeld. In principe wordt elke 4e zaterdag van de maand het oud papier opgehaald.

Dorp en buitengebied

Elke maand wordt in het dorp Aduard oud papier opgehaald met een vrachtauto (perswagen).

Om de maand wordt ook in de buitenwijk oud papier gehaald met trekkers en/of aanhangers. Hierbij staat er ook een container op de parkeerplaats bij het voetbalveld. Deze container staat er dus niet als er alleen in het dorp oud papier wordt gehaald.

Onder het buitengebied vallen: Sietse Veldstraweg, Medenerweg, E.H. Woltersweg, Wierumerschouwsterweg, Zijlvesterweg, Gaaikemadijk, Friesestraatweg, Spanjaardsdijk en Langeweersterweg.

Alvast hartelijk dank voor het opsparen van uw oud papier!

Onderstaand staat de flyer met daarop alle data waarop wij het oud papier zullen ophalen. Deze wordt binnenkort ook rondgestuurd (tezamen met de folders van slagerij Gelsema) zodat u deze thuis kan ophangen als geheugensteuntje.

De opbrengst van OPA wordt door de jeugdcentrale voor diverse doeleinden gebruikt, o.a. voor doelen ter verbetering van de levensomstandigheden voor kinderen. De afgelopen tijd zijn giften gegeven aan:

 • Noodhulp Oekraïne (giro 555)
 • Gea’s weggeefwinkel in Vinkhuizen
 • Boekentrommelproject van Stichting Vriende van Afrikaans
 • Actie4kids schoenendoosaktie
 • Pakjesbootactie in het Westerkwartier
 • Stichting EBOO in Kenia
 • Ronald McDonald Kinderfonds

De loopdata zijn in principe altijd op de 4e zaterdag van de maand. Voor komend seizoen zijn de data:

 • 27 jan. 2024 incl. buitengebied
 • 24 feb. 2024
 • 23 mrt. 2024 incl. buitengebied
 • 20 april 2024
 • 25 mei 2024 incl. buitengebied
 • 22 jun. 2024
 • 27 jul. 2024 incl. buitengebied
 • 28 sep. 2024 incl. buitengebied
 • 26 oktober 2024
 • 23 november 2024 incl. buitengebied
 • 28 december 2024

oud-papier-container