↑ Terug naar Activiteiten

Oud Papier Actie

De Oud Papier Actie wordt georganiseerd door de Jeugdcentrale van de PKN (protestantse kerk) in samenwerking met de GKV (Gereformeerde kerk Vrijgemaakt).

Hoewel wij in voorgaande jaren het oud papier separaat inzamelden, hebben wij na overleg besloten om dit gezamenlijk te organiseren. Hiermee hopen wij een hogere opbrengst te behalen en de inspanning van de vrijwilligers te verminderen. De opbrengst zal, na aftrek van de kosten, worden verdeeld over beide kerken.

Wilt u ons werk zo makkelijk mogelijk maken door uw papier uiterlijk om 9:00 uur bij de weg te zetten in dozen en/of gebundeld. In principe wordt elke 4e zaterdag van de maand het oud papier opgehaald.

Om de maand wordt ook in de buitenwijk oud papier gehaald. Hieronder vallen: Sietse Veldstraweg, Medenerweg, E.H. Woltersweg, Zijlvesterweg, Gaaikemadijk, Friesestraatweg, Spanjaardsdijk en Langeweersterweg.

Alvast hartelijk dank voor het opsparen van uw oud papier!

Onderstaand staat de flyer met daarop alle data waarop wij het oud papier zullen ophalen. Deze wordt binnenkort ook rondgestuurd (tezamen met de folders van slagerij Gelsema) zodat u deze thuis kan ophangen als geheugensteuntje.

De opbrengst van OPA wordt door de jeugdcentrale voor diverse doeleinden gebruikt, o.a. voor doelen ter verbetering van de levensomstandigheden voor kinderen. De afgelopen tijd zijn giften gegeven aan:

De loopdata zijn in principe altijd op de 4e zaterdag van de maand. Voor komend seizoen zijn de data:

 • 22 sep. 2018 incl. buitengebied
 • 27 okt. 2018
 • 24 nov. 2018 incl. buitengebied
 • 22 dec. 2018
 • 26 jan. 2019 incl. buitengebied
 • 23 feb. 2019
 • 23 mrt. 2019 incl. buitengebied
 • 27 apr. 2019
 • 25 mei 2019 incl. buitengebied
 • 22 jun. 2019
 • 27 jul. 2019 incl. buitengebied

Voor inlichtingen en met vriendelijke groet,

Bob Buist tel. 4032213
Simon Vooys tel. 4032505

oud-papier-container