Categorie: Nieuws

Ambtsdragers

In de dienst van 29 mei konden we twee nieuwe ambtsdragers bevestigen: de diakenen Marike Henstra en Anne Nieuwenhuis. Vier mensen traden af: de diakenen Jannie Spriensma-Boonstra en Salomon Salomons en de kerkrentmeesters Jan van Beusekom en Andries Kingma. Twee aftredenden werden extra in het zonnetje gezet. Jan van Beusekom was 17 jaar kerkrentmeester-administrateur van …

Lees verder

Fusiedienst

Eerste pinksterdag, zondag 15 mei, was de grote dag van de fusie. Aan het eind van de dienst, die helemaal aan het Pinksterfeest was gewijd, en nadat de kinderen een lange slinger met alle namen van de aanwezige gemeenteleden  hadden opgehangen, kreeg notaris Volders uit Grootegast het woord. Als een echte notaris somde hij in …

Lees verder

Intrededienst

In een feestelijk dienst op 17 april mochten we de intrede vieren van onze nieuwe dominee Heleen Maat. De bevestiging werd gedaan door consulent Ds. J. Buller van de Gastkerk in Zuidhorn. Een heel feestelijke bijdrage kwam van de kinderen: een prachtige mand papieren bloemen en een –zo nu en dan aardig moeilijke – quiz. …

Lees verder

De fusie

Op de vergadering van 11 januari jl. hebben nu beide kerkenraden ingestemd met de fusie. Naar verwachting zal de vereniging van onze beide gemeenten gevierd worden in de kerkdienst op eerste Pinksterdag, 15 mei.

Een nieuwe predikant

Op 2 februari hebben de kerkenraden een beroep uitgebracht op mw. dr. H.A.H.Maat, predikant in Warffum. Zij heeft dit beroep aangenomen. De intrede dienst zal zijn op zondag 17 april om 14.00 uur in de Rehobothkerk.