↑ Terug naar Activiteiten

Rommelmarkt

Coronavirus…..onzekere tijden voor iedereen….

In navolging van de adviezen van het RIVM en uit Den Haag hebben wij gemeend om ook de jaarlijkse Rommelmarkt af te moeten lassen. We waren al weer druk doende om vrijwilligers te benaderen en plannen te maken. Op dit moment is het natuurlijk moeilijk in te schatten hoe groot de impact van het Coronavirus verder gaat worden…

Iedereen die weer bereid was om de schouders eronder te zetten willen we toch hartelijk bedanken. We hopen dat we volgend jaar weer een hele gezellige Rommelmarkt kunnen organiseren en dan weer een beroep op onze trouwe vrijwilligers én nieuwe vrijwilligers mogen doen.

Rommelmarktcommissie

In samenwerking met de clubs en jeugdcentrale, organiseert de rommelmarktcommissie elk jaar een rommelmarkt bij ‘t Hoge Hof, Schoolstraat 4. Dit vindt meestal plaats in de maand april. De rommelmarkt in Aduard is altijd een ruim opgezette markt met veel spullen om in te snuffelen, goed gesorteerd en voor de lezers en verzamelaars ook veel boeken. De opbrengst wordt gebruikt voor het jeugdwerk van de PKN kerkgemeente in Aduard.

Naast het jeugdwerk van de kerken worden vaak jongeren gesponsord die vanuit de gemeente aan een project gaan meewerken, waarbij kinderen zijn betrokken, zoals het Roemenië project van Stichting Aduard Helpt.

In 2018/2019 zijn ook giften overgemaakt naar:

  • Actie4kids schoenendoosaktie
  • een gezinshereniging voor een vluchteling
  • boekentrommelproject in Zuid Afrika
  • stichting Eboo in Kenia
  • stichting Green Home

Ophalen spullen

Op zaterdag 4 april 2020, kunnen de inwoners van Aduard en Den Ham hun spullen bij de weg zetten en worden deze van 9:00 tot ca. 12:30 uur door de jeugd opgehaald. Woont u buiten het dorp of bent u 4 april niet thuis, dan kunt u bellen naar:
Theo ter Veen: 050-5771288 / 06-38614367 / theo@rork.nl
Gerrit van der Veen: 050-4031405
De spullen worden dan op afspraak opgehaald.

Om milieutechnische reden worden autobanden, koelkasten, diepvriezers, resten verf e.d. niet meegenomen. Omdat de gemeente de afvoer niet meer subsidieert, kunnen wij ook diepe televisies en computerschermen, bankstellen, matrassen en kapotte of bij voorbaat onverkoopbare spullen niet meenemen.

Verkoop van spullen

Dit seizoen valt de rommelmarkt op zaterdag 18 april 2020. De rommelmarkt is van 10:00 tot 14.00 uur.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Theo ter Veen, Gerrit van der Veen, Pleun van Unen en Rennie Huizinga.

Video van het begin van de rommelmarkt in 2013: https://www.youtube.com/watch?v=JhYBXaP3hNc

Start rommelmarkt 2011