Terug naar Onze gemeente

Pastoraat

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met Martha de Haan, Margreeth ter Veen of uw contactpersoon van het ontmoetingspastoraat.