Onze gemeente

Burgerlijke gemeente

Aduard was tot de herindeling een zelfstandige gemeente met drie woonkernen: Aduard, Den Ham en Den Horn. De kerkelijke gemeenten omvatten ook globaal dit gebied.

In 1990 zijn de voormalige gemeenten Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn samengevoegd tot één nieuwe gemeente Zuidhorn. Op 1 januari 2019 heeft opnieuw een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden en sindsdien vallen wij onder de gemeente Westerkwartier.

De gemeente Westerkwartier is een agrarische plattelandsgemeente en vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de stad Groningen, een gemeente met veel forenzen. De gemeente heeft een uitgesproken ruim, groen en landelijk karakter. Meer informatie is terug te vinden op https://www.westerkwartier.nl/

Kerkelijke gemeente

Vanaf 2007 is de samenwerking begonnen tussen de Gereformeerde Kerk Aduard en de Hervormde Gemeente Aduard, Den Ham en Fransum.

In 2010 werd de federatie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Aduard gesloten en waren wij een ‘Protestantse Gemeente in wording’. In een periode van 6 jaar hebben we de mogelijkheden onderzocht om tot een fusie te komen.

Met Pinksteren 2016 zijn de twee gemeenten gefuseerd.

Onze gemeente maakt deel uit van de Ring Westerkwartier en de Classis Groningen-Drenthe.

Ons voornemen, vastgelegd in het Beleidsplan 2020-2024, is een gemeente te zijn waar mensen zich thuis voelen, waar respect en ruimte is voor elkaar. Een gemeente waar we ons met elkaar verbonden voelen en waar onderlinge betrokkenheid is. Een gemeente waar we naar elkaar omzien en voor elkaar bidden.

KvK gegevens

Naam: Protestantse gemeente te Aduard-Den Ham-Fransum
KVK nummer: 76352897
Vestigingsadres: Burg Seinenstraat 42, 9831PX Aduard
Omschrijving: Kerkgenootschap Religieuze organisatie