Terug naar Onze gemeente

Trouw – en rouwdiensten

 1. Rouwdiensten
  Als er een gemeentelid is overleden en u afspraken wilt maken over een rouwdienst kunt u contact opnemen met een lid van de Abdijcommissie of Rehobothcommissie of met de scriba.
  Voor leden van de gemeente worden geen kosten in rekening gebracht voor rouwdiensten, niet voor het gebruik van de kerk, niet voor de eigen voorganger, en niet voor de eigen organist. De liturgie wordt gedrukt door de begrafenisonderneming. Er is geen collecte. Wordt ‘t Hoge Hof of een van de kerkgebouwen gebruikt voor de bijeenkomst na de begrafenis, dan worden daarvoor de normale kosten gerekend.
 2. Trouwdiensten
  Bij leden van onze gemeente of hun kinderen worden geen kosten in rekening gebracht, niet voor het gebruik van de kerk, niet voor de eigen voorganger en niet voor de eigen organist. Ook voor een (eenvoudige) liturgie wordt geen vergoeding gevraagd. Door de kerk wordt een trouwbijbel aangeboden. In overleg met het bruidspaar wordt een collecte voor de kerk in de trouwdienst gehouden. Wenst het bruidspaar de collecte voor een ander doel te bestemmen, dan wordt een vrijwillige gift voorgesteld. Bloemen en andere versieringen regelt het bruidspaar zelf. Wordt Het Hoge Hof of een van de kerkgebouwen gebruikt voor de receptie of andere feestelijkheden, dan worden daarvoor de normale kosten gerekend. Wenst het bruidspaar de kerk in Den Ham of Fransum te gebruiken, is daarvoor de normale huurprijs aan resp. de Plaatselijke Commissie Den Ham of de Vroedschap Fransum verschuldigd.
 3. Niet-leden van de gemeente
  Personen die niet lid zijn van onze gemeente die een van de kerken willen gebruiken voor een rouw- of trouwdienst betalen de gebruikelijke huur. Zij regelen zelf -indien van toepassing- predikant e.d.