Uitnodiging Ring Westerkwartier

Uitnodiging voor de negende bijeenkomst van de Ring Westerkwartier
(Voormalige Classis Westerkwartier)

Van harte uitgenodigd op donderdag 9 februari 2023, van 19.30 – 21.30 uur
met als inleider: dhr H-J Graber – in de Schaapskooi bij De Goede Herderkerk, Grootegast

Thema: ARMOEDE in Nederland?!!

Schrik niet, in 5 jaar tijd is het aantal Nederlanders dat langdurig onder de armoedegrens leeft bijna verdubbeld naar ruim een miljoen mensen. De gevolgen van de energiecrisis zijn hierbij nog niet verwerkt.

Hoe kan in een rijk land zoveel armoede zijn? Hendrik-Jan Graber uit Sellingen, data analist en projectmedewerker bij Schuldhulpmaatje, geeft hierover een boeiende lezing. Hij analyseert niet alleen het probleem van de armoede, hij geeft ook inspirerende, praktische en Bijbelse oplossingen om in de eigen regio aan de slag te gaan.
Voor meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=ql2cqh8exxk

De kerk, de diaconie met name, heeft als taak om mensen aan de rand van de samenleving te helpen. Wij nodigen de diakenen speciaal uit voor de bijeenkomst over armoede in Nederland, maar ook predikanten, pastoraal werkers, ouderlingen en belangstellende gemeenteleden zijn van harte welkom.

Agenda:

 1. Opening, (ds. Atze Landman)
 2. Presentielijst
 3. Aanvulling agenda
 4. Mededelingen
 5. Verslag vorige vergadering van 6 oktober 2022
 6. Nieuwe ontwikkelingen opvang vluchtelingen?
 7. Presentatie “Armoede in Nederland” door Hendrik-Jan Graber
 8. Pauze
 9. Uitwisseling gedachten naar aanleiding van de presentatie
 10. Gemeenteronde
 11. Onderwerp(en) volgende keer: o.a.
  Vervolg jeugdwerk
  2-deling in de maatschappij (en in de kerk)
  Terugkoppeling naar ; De Groene Kerk’
 12. Frequentie samenkomsten Ring.
 13. Rondvraag
 14. Volgende vergadering Ring Westerkwartier: voorstel donderdag 20 april 2023
 15. Sluiting

Tijdens de bijeenkomst zal Hendrik-Jan Graber zijn perspectief delen op armoede in Nederland en hoe de kerken in onze regio hierop kunnen reageren.
We hopen dat u deze bijeenkomst zult bijwonen en dat we samen kunnen werken aan oplossingen voor dit belangrijke maatschappelijke probleem.