Terug naar Onze gemeente

Kerkenraad

Alle ambtsdragers gezamenlijk vormen de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Van kerkenraadsleden wordt als het ware een dubbeltaak gevraagd. Zij werken zowel in hun individuele ambt als in de kerkenraad als geheel.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het beleid, voor de opbouw van de gemeente in de wereld. De hoofdtaken van het kerkenwerk zijn onderverdeeld in:

  • Eredienst en kerkmuziek
  • Pastoraat
  • Diaconaat en missionair werk
  • Financiën en beheer
  • Jeugd

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2020-2024 van de Protestantse gemeente Aduard-Den Ham-Fransum staan in de volgende documenten:

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.

Organisatie diensten

Abdijcommissie

Ada Meerse
Gerrie Meijer
Irene Visser
Marit Sinnige
adameerse@gmail.com

Rehobothcommissie

Anne Nieuwenhuis
Marten Wiersma
Theo ter Veen
theo@rork.nl

Preekvoorziening

Theo ter Veen, tel. 050 – 5771288
en
Ada Meerse, tel. 06 – 14 123 587
preekvoorziener@pkn-aduard.nl

Kerkenraad

Scribaat

Margreeth ter Veen
scriba@pkn-aduard.nl
tel. 050 – 4032160

Diaken

Martha de Haan
diaconie@pkn-aduard.nl
Bank: NL53 RABO 0348 6534 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Aduard

Ouderling-kerkrentmeester

Andries Kingma
krm@pkn-aduard.nl
KvK nummer: 76352897

Financiële administratie

Dhr. M. Wiersma (penningmeester)
Albert Harkemaweg 72 Aduard | 06 – 53 536 712
E-mailadres facturen: facturen-pkn-aduard@hotmail.com
Protestantse Gemeente Aduard-Den Ham-Fransum
IBAN: NL52 RABO 0375 8026 30 | KvK gegevens

Ledenadministratie

Margreeth ter Veen
la.pkn.aduard@gmail.com