↑ Terug naar Onze gemeente

Kerkenraad

Alle ambtsdragers gezamenlijk vormen de kerkenraad. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Van kerkenraadsleden wordt als het ware een dubbeltaak gevraagd. Zij werken zowel in hun individuele ambt als in de kerkenraad als geheel.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het beleid, voor de opbouw van de gemeente in de wereld. De hoofdtaken van het kerkenwerk zijn onderverdeeld in:

  • Eredienst en kerkmuziek
  • Pastoraat
  • Diaconaat en missionair werk
  • FinanciĆ«n en beheer
  • Jeugd

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2020-2024 van de Protestantse gemeente Aduard-Den Ham-Fransum staan in de volgende documenten:

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.

Preekvoorziening

Theo ter Veen, tel. 050 – 5771288
en
Ada Meerse, tel. 06 – 14 123 587
preekvoorziener@pkn-aduard.nl

Kerkenraad

Voorzitter

Ds. Jan Wilts

Diaken

Martha de Haan
diaconie@pkn-aduard.nl
Bank: NL53 RABO 0348 6534 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Aduard

Ouderling-kerkrentmeester

Andries Kingma
krm@pkn-aduard.nl
KvK nummer: 76352897

Administrateurs van de kerk / Kerkrentmeesters

Philip Elsinga / Willy Elsinga – Aardema
ph.elsinga@planet.nl
Bank: NL52 RABO 0375 8026 30 t.n.v. Protestantse Gemeente te Aduard
Collectebonnen kunnen ook worden afgehaald. Graag van te voren even contact opnemen via e-mail of telefoon (050-4031834 na 18:00 uur)

Ledenadministratie

Margreeth ter Veen – Wolters
la.pkn.aduard@gmail.com