Contact

Predikant

Mw. Dr. H.A.H. Maat
predikant@pkn-aduard.nl
Tel. 06 – 20 366 225
meer informatie

Postadres Scribaat

Margreeth ter Veen – Wolters
Hofstraat 39, 9831 RB Aduard
scriba@pkn-aduard.nl

Financiële administratie

Philip Elsinga en Willy Elsinga – Aardema
ph.elsinga@planet.nl
IBAN: NL52 RABO 0375 8026 30 | KvK nummer: 76352897
Collectebonnen kunnen ook worden afgehaald. Graag van te voren
even contact opnemen via e-mail of telefoon (050-4031834 na 18:00 uur)

Diaconie

diaconie@pkn-aduard.nl
IBAN: NL53 RABO 0348 6534 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Aduard

Giften en collectes zijn nog steeds digitaal en kunnen dus worden overgemaakt naar bovenstaand rekeningnummer o.v.v. het collectedoel (code). Terugkerende doelen zijn onder meer:

 • Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)
 • Bloemen (BL)
 • Diaconie (DIAC)
 • KIA Werelddiaconaat (KIAW)
 • KIA Zending (KIAZ)
 • De Schakel (SCHA)
 • Geluid (GEL)
 • Straatkinderen in Kampala (STRIKA)
 • Open Hof (OHOF)
 • Voedselbank (VB)
 • Platform Kerken Westerkwartier (PKW)
 • Wijkassistenten (WIJKA)

Preekvoorziening

Theo ter Veen, tel. 050 – 577 1288 en
Ada Meerse, tel. 06 – 14 123 587
preekvoorziener@pkn-aduard.nl

Kerkblad “De Schakel”

Anton Boonstra
deschakel@antonboonstra.nl

Beheer Rehobothkerk

Marten Wiersma
Tel. 050-4030980 of 06-53536712
meer informatie

Beheer Abdijkerk

Theo ter Veen
Tel. 050-5771288 of 06-38614367
meer informatie

Beheer ‘t Hoge Hof

Marten en Janny Wiersma
hethogehof@hotmail.com
Tel. 050-4030980 of 06-53536712
meer informatie

Websitebeheer

Anton Boonstra
website-pknaduard@outlook.com