Categorie: Nieuws

Gemeenteavond 28 maart 2023

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdagavond 28 maart. In de afgelopen maanden zijn er enkele positieve ontwikkelingen geweest in onze gemeente. Tijdens de vorige gemeenteavond in november 2022 hebben we een mogelijke aanstelling van een interim-predikant en een kerkelijk werker aan u voorgelegd. Inmiddels zijn beide functies ingevuld en …

Lees verder

Paasconcert met Young Spirit!

Het koor uit Ulrum wil je meenemen in een muzikale paasvertelling over het lijden en sterven van Jezus Christus. Kom, luister en zing mee bij het paasconcert. Verschillende stijlen van muziek komen aan bod met o.a. muziek van Soldaat van Oranje, Sela, Coldplay en Leeland. Entree is €7,50 aan de deur en €6 in de …

Lees verder

SOOS – 1 april 2023

Elke eerste zaterdag van de maand is er soos in de Ontmoetingskerk. Wij ontmoeten elkaar hierbij op een gezellige informele manier. Graag willen wij hier ook de leden van de Protestantse Gemeente Aduard – Den Ham – Fransum voor uitnodigen. U/jij bent welkom vanaf 20.30 uur.

Declareren van onkosten t.b.v kerkenwerk

Voor het eventueel declareren van onkosten voor de kerk ten behoeve van bv. wijkwerk, wordt u verzocht gebruik te maken van een hiervoor ontworpen declaratieformulier. Dit formulier is te vinden op de website van onze kerk onder Contact. Hiermee willen we voorkomen dat er alleen maar bonnetjes in een enveloppe binnenkomen bij de penningmeester.

Verslag van de RING bijeenkomst 9 februari 2023

Opbrengst projectkoor “Zingen met Advent”

In de maand december heeft het projectkoor Westerkwartier in Lutjegast, Zuidhorn, Marum en Leek met veel plezier een (samen)zang programma met Christmas Carols verzorgd. De opbrengst voor deze avonden is, na aftrek van alle kosten, een bedrag van € 870,30. Dit bedrag is bestemd voor de Voedselbank Westerkwartier. Begin februari is de opbrengst aan de …

Lees verder

Uitnodiging Ring Westerkwartier

Uitnodiging voor de negende bijeenkomst van de Ring Westerkwartier(Voormalige Classis Westerkwartier) Van harte uitgenodigd op donderdag 9 februari 2023, van 19.30 – 21.30 uurmet als inleider: dhr H-J Graber – in de Schaapskooi bij De Goede Herderkerk, Grootegast Thema: ARMOEDE in Nederland?!! Schrik niet, in 5 jaar tijd is het aantal Nederlanders dat langdurig onder …

Lees verder

Kerstgroet en uitnodiging

Onderstaand te lezen, de nieuwsbrief van december 2022 met daarin:

Uitnodiging verbintenisdienst

Uitnodiging voor de verbintenisdienst van dr. Heleen A. H. Maat voor de classis Groningen-Drenthe Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, haar dienstenorganisatie en de classis Groningen-Drenthe nodigen u van harte uit om de kerkdienst bij te wonen, waarin dr. Heleen A. H. Maat wordt verbonden aan de Mobiliteitspool als …

Lees verder

Gemeenteavond 14 november 2022

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond. Afgelopen zondag heeft ds. Heleen Maat afscheid genomen van onze gemeente en nu moet er een invulling komen voor de ontstane vacature. De kerkenraad heeft het voornemen om een interim-predikant in deeltijd te benoemen tot de samenwerking met andere gemeentes gestalte heeft gekregen. Taken van …

Lees verder