Categorie archief: Nieuws

Van de voorzitter – december 2016

Wegens een foutje is onderstaand stuk niet in De Schakel geplaatst. Daarom alsnog op de website. De maand december staat in het teken van het Kerstfeest, waar we gedenken hoe God naar ons mensen kwam in de gedaante van Jezus. De vier voorafgaande Adventszondagen staan in de teken van deze komst. Op zondagmiddag 4 december, …

Lees verder »

Jeugddienst 2 oktober 2016

Op 2 oktober is er een Jeugd-/gezinsdienst om 10.00 uur in de Rehobothkerk. Hier zal de groep ” Shirr EL Shaddai” uit De Wilp voor ons een dienst verzorgen. Het thema is “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”. Vooraf is er koffie drinken in ’t Hoge Hof vanaf 9:15 uur.

Wegwerkzaamheden op 24 juli

De dienst van 24 juli a.s. is in de Abdijkerk om 11.00 uur. Voorganger is Ds Westra van Oldehove. Belangrijk is te weten dat er die dag uitgebreide werkzaamheden zijn aan de doorgaande weg in Aduard. ’s Ochtends wordt het traject van de brug, Burgemeester Van Barneveldweg tot en met de Burgemeester Seinenstraat geasfalteerd. De …

Lees verder »

Ambtsdragers

In de dienst van 29 mei konden we twee nieuwe ambtsdragers bevestigen: de diakenen Marike Henstra en Anne Nieuwenhuis. Vier mensen traden af: de diakenen Jannie Spriensma-Boonstra en Salomon Salomons en de kerkrentmeesters Jan van Beusekom en Andries Kingma. Twee aftredenden werden extra in het zonnetje gezet. Jan van Beusekom was 17 jaar kerkrentmeester-administrateur van …

Lees verder »

Fusiedienst

Eerste pinksterdag, zondag 15 mei, was de grote dag van de fusie. Aan het eind van de dienst, die helemaal aan het Pinksterfeest was gewijd, en nadat de kinderen een lange slinger met alle namen van de aanwezige gemeenteleden  hadden opgehangen, kreeg notaris Volders uit Grootegast het woord. Als een echte notaris somde hij in …

Lees verder »

Intrededienst

In een feestelijk dienst op 17 april mochten we de intrede vieren van onze nieuwe dominee Heleen Maat. De bevestiging werd gedaan door consulent Ds. J. Buller van de Gastkerk in Zuidhorn. Een heel feestelijke bijdrage kwam van de kinderen: een prachtige mand papieren bloemen en een –zo nu en dan aardig moeilijke – quiz. …

Lees verder »

De fusie

Op de vergadering van 11 januari jl. hebben nu beide kerkenraden ingestemd met de fusie. Naar verwachting zal de vereniging van onze beide gemeenten gevierd worden in de kerkdienst op eerste Pinksterdag, 15 mei.

Een nieuwe predikant

Op 2 februari hebben de kerkenraden een beroep uitgebracht op mw. dr. H.A.H.Maat, predikant in Warffum. Zij heeft dit beroep aangenomen. De intrede dienst zal zijn op zondag 17 april om 14.00 uur in de Rehobothkerk.

» Nieuwere berichten