↑ Terug naar Verenigingen

Leerhuis

Leerhuis seizoen 2018

In januari, februari en maart hebben de avonden als onderwerp de theologie van Paulus. We lezen gedeelten uit zijn brieven. U krijgt daarbij een inleiding in het theologisch gedachtegoed van Paulus. De avonden hebben het karakter van een cursus.

De brieven van Paulus zijn van grote invloed geweest op de Christelijke theologie en de verbreiding van het Christendom in de eerste eeuwen. In drie leerhuisavonden gaan we Paulus en zijn brieven nader bestuderen.

De eerste avond is gewijd aan de persoon Paulus en de inhoud van zijn brieven. Aan de orde komen onder andere de datering van Paulus’ brieven en de context waarin ze ontstonden. Ook gaan we kijken naar de taal en de stijl die Paulus gebruikt.

Op de tweede avond zullen we de leefwereld van Paulus bestuderen: hoe zag de wereld waarin Paulus leefde er in filosofisch en religieus opzicht uit? Wat zijn de invloeden van de Griekse en Romeinse cultuur op zijn brieven? De derde bijeenkomst zal gaan over Paulus’ theologie, zijn visie op het lijden van Jezus en zijn gedachten over verzoening.

De eerste bijeenkomst is gepland op woensdag 10 januari, 19.30 in het Kapittel. U bent van harte welkom.

Ds. Heleen Maat