Terug naar Verenigingen

Leerhuis

Het Leerhuis van de Protestantse Gemeente Aduard neemt de draad weer op!

Drs. Aart van Lunteren uit Ezinge is bereid gevonden om in het najaar drie woensdagavonden te verzorgen voor leden van onze gemeente en andere belangstellenden, mogelijk ook uit de Protestantse Gemeente Ezinge.

De data die vastgelegd zijn, zijn: 6 september, 4 oktober en 8 november 2023.
Locatie: het Kapittel, Kaakheem 4.
Tijd: 19.30 – ca. 21.00 uur.

Als thema is gekozen voor: ‘En toen begon de ellende’: Genesis 4 in de context van Genesis 1 t/m 11. Het gaat om het verhaal van Kaïn en Abel, maar ook om het vervolg daarop: het verhaal dat vertelt hoe de cultuur zich ontwikkelt en welk karakter die cultuur draagt. We kijken ook hoe in dit krachtenspel met name de rol van Lamech, de grootspreker, is, én van Enosj, zijn tegenspeler.

Ook gaat het om de plek die Genesis 4 inneemt in het grotere geheel van Genesis 1 t/m 11. Dat geheel zou je ‘de ouverture’ van het boek Genesis kunnen noemen. Net als in de ouverture van een opera horen we alvast de hoofdthema’s, die vanaf Genesis 12 nader worden uitgewerkt. En natuurlijk zal het ook gaan over de blijvende actualiteit van deze verhalen, dus ook voor ons en onze tijd! Doet u mee?

Aart van Lunteren (1949) is van gereformeerde huize, studeerde theologie en werkte vijf jaar aan de theologische faculteit van de (gemeentelijke) Universiteit van Amsterdam. Daar behaalde hij zijn doctoraal- en kerkelijk examen. Hij heeft tot zijn emeritaat gewerkt als predikant, een aantal jaren als docent aan het VWO en veertig jaar als docent en mentor-decaan aan een vrijzinnige theologieopleiding op HBO-niveau.
Hij is getrouwd met ds. Lydia van Ketel, (ook emeritus-predikant) die aan de Protestantse gemeente Ezinge verbonden is als bijstand in het pastoraat.
Verliefd geworden op het Groninger land, wonen zij, tot hun genoegen, sinds 2016 in Ezinge. Aart is daar lid van de Werkgroep Vorming & Toerusting.