Kerkdienst – Dr. R. de Hoop, Gasselte

Zondag 28 juli 9.30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Dr. R. de Hoop, Gasselte
Organist: Ada Meerse
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e INLIA (INL) / 2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)
Koffiedrinken na de dienst