↑ Terug naar Onze gemeente

Predikant

DsHeleenMaat

Ds. Heleen Maat is sinds 17 april 2016 verbonden aan de Protestantse gemeente. Voor die tijd was ze predikant in de Protestantse gemeente te Warffum – Breede i.w. en de Hervormde Gemeente te Burum – Munnekezijl.

Haar aanstelling heeft een omvang van 70%. Ze werkt op maandag, dinsdag en donderdag, en wanneer het nodig is. Ze gaat twee maal per maand voor in één van de kerkgebouwen te Aduard. Tot haar taken behoren verder pastoraat, met name rond crises, en gemeenteopbouw.

Heleen studeerde theologie en biologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In 1992 studeerde ze af in de medische biologie, en in 1995 in de theologie, met als specialisatie godsdienstwijsbegeerte. In 2008 promoveerde ze aan de PThU op een studie naar de verscheidenheid van religies en de vraag naar waarheid in de verscheidenheid. In 2008 voltooide ze de opleiding tot interim-predikant in de PKN.

Heleen woont met haar partner Tom en hun zoon Thorsten op een boerderij bij Pieterzijl.