Terug naar Onze gemeente

Predikant

Vanaf half januari 2023 is Ds. Sita Hofstra aan onze gemeente verbonden als interim-predikant. In de dienst van 12 februari is zij officieel aan onze gemeente voorgesteld.

Als interim-predikant ben ik tijdelijk verbonden aan uw gemeente voor acht uur per week. Mijn takenpakket is beperkt:

  • Het leiden van kerkenraadsvergaderingen en gemeenteavonden;
  • Het ondersteunen van de deelname van de PG Aduard aan de regionale samenwerking in Midden-Humsterland;
  • Het onderhouden van de contacten met de classis;
  • Afstemming met pastor Saskia Treu.

Incidenteel zal ik een kerkdienst leiden en een meditatie schrijven.

Ds. Sita Hofstra