Terug naar Gebouwen

Abdijkerk

IMG_1493Van ongeveer 1192 tot 1600 stond in het huidige dorp Aduard één van de grootste Cisterciënzer abdijen van noordwest –Europa, de St. Bernardusabdij. In en om het klooster woonden ongeveer 100 koormonniken en meer dan 200 lekenbroeders.

Van alle gebouwen is alleen nog de toenmalige ziekenzaal over, gebouwd in 1297. De ziekenzaal (nu Abdijkerk) is het oudste medische gebouw van Nederland en is in verkleinde vorm nagebouwd in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Rond 1900 was de bouwkundige toestand van de toenmalige kerk zo slecht dat in 1916 is begonnen met de restauratie die werd voltooid in 1928. Sinds 1595 doet de Abdijkerk dienst als kerk voor de Hervormde gemeente. De gefuseerde Protestantse Gemeente gebruikt deze kerk eens per twee weken.

Wilt u de Abdijkerk huren, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Theo ter Veen, tel. 050-5771288 of 06-38614367.

Wilt u meer informatie of een bezoek brengen aan deze prachtige kerk, kijk dan eens op de website van het museum St. Bernardushof www.kloostermuseumaduard.nl .