Afscheid Ds. Heleen Maat

Ds Heleen Maat neemt afscheid van onze gemeente. Zij heeft de functie aanvaard van regiopredikant in onze classis Groningen-Drente (classisgroningendrenthe.nl)

Haar afscheid van Aduard-Den Ham-Fransum is in de kerkdienst van 30 oktober 2022.