Welkom

Welkom bij de Protestantse Gemeente Aduard – Den Ham – Fransum

Op deze website willen we u kennis laten maken met onze gemeente, wie we zijn en wat we doen.

Nu er versoepelingen mogelijk zijn willen we u weer de mogelijkheid geven aanwezig te zijn bij de diensten. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Uiteraard houden we ons aan alle RIVM adviezen.

U kunt live meeluisteren met een kerkdienst op de volgende links:
Rehobothkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10441
Abdijkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11491

Kerkdiensten terugluisteren kan zoals altijd op de pagina kerkdienst gemist

In de rechterkolom vindt u de kerkdiensten terug, overige activiteiten staan in de agenda. De meeste diensten zijn op de zondagmorgen om half tien. We kerken afwisselend in de Rehobothkerk, Burgemeester Seinenstraat 60 of in de Abdijkerk, Burgemeester Seinenstraat 42. Normaal gesproken is eens in de maand koffiedrinken na afloop van de dienst, in de Abdijkerk of in ‘t Hoge Hof.

Naast de kerkgebouwen, beschikken we over een verenigingsgebouw ‘t Hoge Hof en een vergaderzaal Het Kapittel. Alle activiteiten die o.a. in deze gebouwen worden gehouden, staan in de agenda.

Wie zijn we?

Onze Protestantse Gemeente is vrij nieuw: gefuseerd met Pinksteren 2016. De twee samenstellende gemeenten waren de Gereformeerde Kerk Aduard en de Hervormde Gemeente Aduard, Den Ham en Fransum. Gezamenlijke diensten en andere activiteiten waren er al vele jaren. Sinds 2007 is toegewerkt naar de fusie, van 2010-2016 in de vorm van een federatie, de ‘Protestantse Gemeente in wording’.

Ons voornemen, vastgelegd in het Beleidsplan 2020-2024, is een gemeente te zijn waar mensen zich thuis voelen, waar respect en ruimte is voor elkaar. Een gemeente waar we ons met elkaar verbonden voelen en waar onderlinge betrokkenheid is. Een gemeente waar we naar elkaar omzien en voor elkaar bidden.

Voorganger in onze gemeente is Ds. Heleen Maat. Het bestuur van de gemeente ligt in handen van de kerkenraad.

Wij vallen als gemeente onder de Classis Groningen – Drenthe. Wat de Classis kan betekenen voor kerkenraad en gemeenteleden kunt u teruglezen op hun website: www.classisgroningendrenthe.nl