«

»

Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat

Zondag 4 oktober, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Ambsdrager: Martha de Haan
Collecten: 1e Bloemen / 2e PKN Kerk en Israƫl / 3e Bloemen

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Wilt u aanwezig zijn tijdens een dienst, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba. Zie ook de pagina Corona.

Kerkdienst terugluisteren