Kerkdienst – Ds. G. Schoonman, Leek

Zondag 7 april 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. G. Schoonman, Leek
Organist: Arie van Wijk
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e KIA: Colombia (KIAC) / 2e Onkosten Geluidsinstallatie (GEL)
Koffiedrinken na de dienst