Kerkdienst – Ds. K. Pieterman, Niekerk

Zondag 14 april 9.30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. K. Pieterman, Niekerk (De Marne)
Organist: Ada Meerse
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e KIA: Rwanda (KIARH) / 2e PKN JOP (JOP)