↑ Terug naar Onze gemeente

Corona

Corona protocol

Onderstaand zijn de protocollen te bekijken die gelden tijdens het bijwonen van een kerkdienst in de Rehobothkerk of de Abdijkerk.

Online luisteren van een dienst

U kunt live meeluisteren met een kerkdienst op de volgende links:

Rehobothkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10441
Abdijkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11491

Kerkdiensten terugluisteren kan zoals altijd op de pagina kerkdienst gemist

Bijwonen van een dienst

Gezien de situatie in de gemeente en de Corona-richtlijnen heeft de KR besloten om tot de genoemde uitspraak van het CCBG de diensten alleen digitaal te blijven uitzenden.

Wel willen we gemeenteleden de mogelijkheid geven deze online diensten bij te wonen. U moet zich hiervoor aanmelden bij de scriba (scriba@pkn-aduard.nl). U bent dan te gast in een online dienst. De eerste dienst waarvoor dit mogelijk is, is de dienst van 20 september 2020.

We zullen per zondag kijken hoeveel mensen zich aanmelden en wat er mogelijk is. Voor de duidelijkheid: er wordt niet gezongen, er is geen collecte en we houden ons aan de RIVM richtlijnen. Er is een corona protocol dat gevolgd moet worden.

Een paar aandachtspunten:

  • Wilt u in beide kerken een Liedboek meenemen? In de Rehobothkerk werken we nog niet met beamer
  • U mag het Onze Vader hardop meebidden
  • We vragen u bij het slotlied te gaan staan. Na de zegen en het zingen van het Amen kunt u de kerk verlaten, waarbij de mensen in de laatste banken weer het eerst vertrekken
  • Nu het weer kouder wordt heeft u waarschijnlijk weer een jas aan, wilt u die in de Rehobothkerk niet ophangen? U verlaat de kerk namelijk via een andere uitgang. Er is ruimte genoeg om de jas mee te nemen en in de banken te leggen.

Aanvulling 5 oktober 2020

Op maandag 5 oktober is met kerken de afspraak gemaakt geen uitzondering meer te maken op de maximale hoeveelheid aanwezigen in een groep: 30 mensen.

Voor ons geldt dat dit geen aanpassing vraagt van onze huidige werkwijze. Immers, tot nu toe kunnen gemeenteleden alleen te gast zijn in een online dienst en daar maken zo’n 10 tot 15 mensen per zondag gebruik van. Zolang dit aantal niet boven de 30 uitkomt (inclusief medewerkers als predikant, koster, organist, lector en zangers) blijven we tot nadere berichtgeving deze werkwijze hanteren.

ouder nieuws