Kerkdienst – Mw. H. de Boer-Lodewijks

Zondag 31 maart 9.30 uur, Rehobothkerk, 1e Paasdag

Voorganger: Mw. H. de Boer-Lodewijks, Marum
Organist: Ada Meerse
Koster: J. v.d. Vaart
Commissielid: Marten Wiersma
Collecten: 1e KIA: Kinderen in de knel (KIAK) / 2e Plaatselijk kerkenw. (PLKEW)
Kindernevendienst