Kerkdienst – Ds. Sita Hofstra

Zondag 21 april 16.00 uur, Abdijkerk, Vesper

Voorganger: Ds. Sita Hofstra, Leek-Oldebert
Organist: Date Jan Jongsma m.m.v. de cantorij
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e KIA: Noodhulp (KIAN1) / 2e Onkosten van De Schakel (SCHA)