«

»

Uitnodiging gemeenteavond 5 november 2020

Graag nodigen we u uit voor een gemeenteavond op donderdag 5 november. We gaan ervan uit dat op deze datum de uitspraak van het college van Bezwaar en Geschillen bekend is. In deze gemeenteavond zullen zowel het rapport van de visitatie (juni 2020) als de uitspraak van het CCBG besproken worden.

De kleine KR heeft het breed moderamen van de classis gevraagd deze avond voor te zitten en suggesties te bespreken hoe de KR en gemeente verder kunnen. De voorzitter van de classis, Henk van Dijk zal deze avond dan ook leiden.

Het blijft nodig om u hiervoor op te geven bij de scriba. We gaan ervan uit dat zich meer leden zullen aanmelden dan er aanwezig mogen zijn. We zorgen voor een goede afspiegeling van de gemeente en dat u, als u er niet bij kunt zijn op een andere manier kunt meepraten. Daarover informeren we u in De Schakel.

Start 19.30 uur in de Rehobothkerk. We verwachten uiterlijk 21.00 de avond af te sluiten.