Kerkdienst – Ds. I. de Boer, Groningen

Zondag 28 april 9.30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. I. de Boer, Groningen
Organist: Ada Meerse
Koster: J. v.d. Vaart
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VNN) / 2e Pl. kerkenwerk (PLKEW)
Koffiedrinken na de dienst