«

»

Stille Zaterdag – Dr. H.A.H. Maat

Zaterdag 11 april, 19:30 uur, Abdijkerk – Stille Zaterdag

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl

Kerkdienst terugluisteren

Door de dood naar het leven

Lied 576

Toen alles een woeste wildernis was, donker en chaotisch, heeft God zijn licht doen opgaan en de aarde tevoorschijn geroepen als woonland voor de mensen; een plaats om te leven in liefde en vrijheid.
Genesis 1:1-5

Toen het volk Israel als slaaf in Egypte was, greep God in. Hij toonde zijn overmacht, leidde het volk door het water van de dood en bracht bevrijding uit de wurgende greep van angst en verdrukking.
Exodus 14: 15-31

Toen de mensen wanhopig waren en niet meer durfden geloven, sprak God door zijn profeet Jeremia van andere tijden en een ander leven.
Jeremia 33:1-11

Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot”

Gebeden
Levende God,
Deze nacht vieren wij een nieuw begin.
Laat het verhaal van uittocht en opstanding
ons bestaan kleuren,
dat wij nooit de hoop verliezen en de moed opgeven
om herboren en herschapen de dag te begroeten.
Dag voor dag, keer op keer.

Daarom bidden wij voor de wereld,
Waarin een diepe kloof is tussen arm en rijk,
Mensen die alles hebben en mensen die niets hebben;
Wij bidden voor mensen die zwerven over de wereld,
Op zoek naar een vrijheid, naar een nieuw leven,
Om saamhorigheid bidden wij, om mededogen en menselijkheid

Deze nacht vieren wij een nieuw begin.
Daarom bidden wij voor wie bang zijn,
Voor wie vrezen voor de toekomst;
Voor wie lijden onder de gevolgen van de corona-epidemie;
We bidden voor wie ziek is, voor wie rouwt;
Voor ieder voor wie elke dag een zware opgave is.

Om hoop bidden wij, om uitzicht.
Schenk ons het vertrouwen dat Gij leeft, en onder ons bent.

Lof van het licht

Woorden bij het ontsteken van de nieuwe paaskaars

Marcus 16:1-8

Paasgroet

Gezang 624 ‘Christus, onze Heer verrees’

Wegzending en zegen