Diensten tot 1 september afgelast

Bericht 16 juni 2020

De KR is afgelopen woensdag 10 juni bij elkaar geweest en heeft besloten de diensten te hervatten per 1 september.

  • Reden hiervoor is de vakantieperiode waarin naar verwachting weinig mensen aanwezig zullen zijn
  • Veel kerken in de omgeving, waaronder de Ontmoetingskerk, starten op 1 september
  • De online diensten voorzien in een behoefte en worden goed bezocht
  • Voor het hervatten van de diensten is een gebruiksplan noodzakelijk. Het protocol (PKN) voor hygiëne, afstand en kwetsbare personen, dat daarbij als basis dient, wordt nog regelmatig bijgesteld. Omdat we niet steeds willen aanpassen hervatten we de diensten niet voor 1 september

Griëtte Sinnige

Bericht 25 mei 2020

De komende zondagen, in elk geval tot de KR bijeen is geweest om besluiten te nemen (op 10 juni), zullen de diensten te beluisteren zijn zoals in de afgelopen maanden. Ik kan me voorstellen dat ook als we starten met diensten waarbij we als gemeente weer samen zijn, we deze uitzendingen blijven uitzenden, maar daarover gaat de KR.

We willen niet wachten met u te informeren tot de volgende Schakel, dus na de bijeenkomst van de KR zal een Nieuwsbrief uitkomen, waarmee u weer precies op de hoogte bent.

Griëtte Sinnige

Bericht 24 maart 2020

Aanvullend op ons eerdere bericht over het afzeggen van de diensten in verband met het corona virus delen we hierbij mee dat alle diensten, inclusief de inloop mogelijkheid voor het aansteken van een kaarsje, tot 1 juni zijn afgelast. Dit op basis van het besluit van de diverse ministeries gisteren, waarbij alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn.

In lijn met ons eerdere bericht zullen wij onze diensten uitsluitend nog via deze site (kerkdienst gemist) en kerkomroep aanbieden. Houdt voor verdere berichtgeving deze site, de rondzendbrief, De Schakel en/of Facebook in de gaten.

Voor meer informatie binnen onze Classis: https://www.classisgroningendrenthe.nl/

Namens de kerkenraad,

Björn Greven

Bericht 13 maart 2020

Beste mensen,

Iedereen volgt natuurlijk het nieuws over het Corona virus en zojuist lazen we dat de PKN adviseert kerkdiensten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Nu hebben wij geen 100 mensen in de kerk maar omdat

a. we het virus niet willen verspreiden
b. we relatief veel (kwetsbare) ouderen hebben
c. sommige mensen misschien toch ook al niet komen en het bezoekersaantal dan echt laag wordt
d. we de komende 2 weken gastpredikanten hebben

hebben we besloten onze diensten t/m 5 april af te gelasten.

Dit gaat dus om 15, 22, 29 maart en 5 april. Dit is in lijn met de brief die we vanavond kregen van de classis, zie bijlage.

Omdat we iedereen wel de mogelijkheid willen geven voor een gebed, om stil te zijn of het aansteken van een kaars is op zondagmorgen een van de kerkgebouwen open van 9.30 – 10.30. Omdat u gespreid kunt komen verwachten we daar geen gezondheidsrisico’s. We vragen u wel als u hiervan gebruik wilt maken om gepaste afstand van elkaar te nemen.

Voor 22 maart is de Rehobothkerk open en plaatst Ds. Heleen Maat een overweging en een gebed op de website. Kent u een gemeentelid die geen computer gebruikt, wilt u dan een printje van Heleen haar tekst in de bus doen? Heleen is in de kerk aanwezig.

Op 29 maart is de Abdijkerk open en spreekt Heleen een gebed, een overweging en de zegen uit via kerkomroep.nl. (zie hieronder) Deze meditatie is ook te hier te lezen. Hebt u een verzoek tot voorbede, dan kunt u dat aan Heleen laten weten per mail of telefoon.

Op 5 april is de Rehobothkerk open en wordt de gastpredikant verzocht dit ook te doen.

Het brengen van huisbezoeken door Heleen, ouderlingen en wijkassistenten zal voorlopig i.p. niet doorgaan. Maar als er toch behoefte aan is, kunt u dat aan Heleen laten weten en dan komt ze.

Kerkomroep

In verband met het corona virus hebben we gemeend onze diensten in een breder verband beschikbaar te moeten stellen. Dat betekent dat er in de komende tijd geregeld diensten van ons te beluisteren zullen zijn. U kunt live meeluisteren op de volgende links:

Rehobothkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10441
Abdijkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11491

Diensten terugluisteren kan zoals altijd op de pagina kerkdienst gemist

Namens de KR, Griëtte Sinnige