«

»

Witte donderdag – Dr. H.A.H. Maat

Donderdag 9 april 19:30 uur, Abdijkerk, Witte donderdag

Kerkdienst afgelast i.v.m. het Corona virus. Meer informatie.

Kerkdienst terugluisteren

Het laatste avondmaal

Welkom, bemoediging en groet, gebed

Lied 650 ‘De aarde is vervuld’

Lezing Mattheus 26:17-32

Woorden ter overweging bij Mattheüs 26:17-32
Het was Jezus’ afscheidsmaaltijd. ‘Dit is mijn lichaam; dit is mijn bloed van het verbond dat uitgegoten wordt voor velen’. Het laatste wat hij doet, wetend wat komen gaat. En je kunt je afvragen, Heeft Jezus ervoor gekozen, voor het lijden? Heeft hij geweten hoe het zou aflopen en is hij het bewust tegemoet gegaan?

Jezus heeft gekozen voor zijn droom, zijn visioen. Hij zag het voor zich: een wereld waarin alles goed is, waarin mensen bevrijd kunnen leven. Hij zag het en hij nam het lijden op de koop toe. Zo gaat dat soms, als je een groot ideaal hebt, een grote hartstocht. Daar moet je voor lijden. Dat wil je niet, Maar je laat het er ook niet om.

Maar wat is dat dan, leven als een vrij mens? Ik denk dat onze eerste gedachte bij, vrijheid, is: niet onderdrukt worden; kunnen gaan en staan waar je wilt, kunnen doen en zeggen wat je wilt. Maar vrijheid is meer dan, niet onderdrukt worden. In deze weken waarin de corona heerst, wordt ons duidelijk hoezeer, leven als een vrij mens, te maken heeft met, gezondheid, en vrij van ziekte. Leven met vrijheid in je hart, darbij hoort ook, vrij zijn van angst dat de ziekte jou of je geliefden zal raken. En vrij van onzekerheid over de toekomst.

Als Jezus met zijn leerlingen nadacht over, vrijheid, had hij daar allerlei gedachten bij. Bevrijding van godswege, dat is voor hem; vrij van onderdrukking. Maar het is ook, je niet laten meeslepen door alle verleidingen die de maatschappij biedt, en vergeten wie je nou zelf was en wat je nou eigenlijk wilde. Over geld en bezit heeft Jezus het nog wel eens. Maar ik denk dat wij er nog een heleboel meer kunnen noemen.

En bevrijding heeft zeker alles te maken met vrij zijn van verdriet, van pijn, van schuld en spijt, van verbittering en teleurstelling. Niet voor niets is Jezus voortdurend bezig met troosten, met genezen, met helen.

Leven in de vrijheid die God voor zijn kinderen wil dat is, leven als een heel mens. Met de ruimte de je verdient, de plaats die je mag hebben en waar je je goed voelt. Elkaar die ruimte gunnen. Elkaar die ruimte laten. Zo leefde Jezus, en zo wil hij zijn leerlingen voorgaan. Avondmaal vieren, dat is, kritisch nadenken of je die ruimte hebt, of je hem neemt, en of je anderen die ook gunt.

Als Jezus voor het laatst met zijn leerlingen samen is, wil hij laten zien wat er in zijn ziel leeft, nog één keer: een visioen, een grote toekomstdroom. Een wereld waarin het goed is om te leven, waarin mensen iets over hebben voor elkaar, waarin er niemand teveel heeft, en niemand te weinig. Aan tafel deelt hij het brood, en deelt hij de wijn. Ieder het zijne, niemand teveel of te weinig. Een moment lijkt het of dat grote visioen van Jezus al werkelijkheid is.
Zo vertrouwt Jezus zijn roeping toe aan zijn leerlingen.. Het is aan hen om zijn droom verder gestalte te geven. Hij zal zich daarbij weinig illusies hebben gemaakt: ze zullen hem verraden, ze zullen hem verloochenen, ze zullen op de vlucht slaan. Maar bovenal zullen zij weten, eens en voor altijd, dat een mens trouw kan zijn tot in de dood en onvoorwaardelijk lief kan hebben.

Lied

Gebeden
Trouwe God,
Op deze avond gedenken wij het paasmaal
Hoe Jezus zichzelf uitdeelde aan alle mensen;
Wij gedenken wie was en wat hij belichaamde:
Liefde voor de mensen tot het einde toe.

Om ontferming roepen wij
Voor deze wereld, in deze onzekere tijd;
voor wie geraakt wordt door de corona-epidemie;
voor iedereen die bang is en zorgen heeft over de toekomst.

Om ontferming roepen wij, voor iedereen
die weerloos is en niet in tel;
voor alle mensen die alleengelaten zijn,
voor wie moesten verliezen wat ze liefhadden.

Om ontferming roepen wij
voor wie hongeren naar vrede
en dorsten naar gerechtigheid;
voor wie verdwalen in deze wereld en nergens thuisraken.
Ontferm u over ons, Heer,
en laat ons herkennen wie Jezus voor ons is;
hoe hij het brood breekt voor het geluk van alle mensen. Amen

Lezing Mattheus 36-46

Avondgebed van Luther
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van ons leven
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid,
amen.