«

»

Kerkdienst – Ds. A. van Ess, Groningen

Zondag 4 augustus 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. A. van Ess, Groningen
Organist: Arie van Wijk
Koster: J. de Bree
Ouderling: Bjorn Greven
Knd: Alle groepen o.l.v. Boukelien
Collecten: 1e KIA straatkinderen in Kampala / 2e Pl. kerkenwerk / Uitg. Bloemen
Kerkauto: T. van der Veen