«

»

Kerkdienst – Mw. P. Boonstra, Burgum

Zondag 11 augustus 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Mw. P. Boonstra, Burgum
Organist: Hans Beek
Koster: J. vd Vaart
Ouderling: Theo ter Veen
Knd: geen
Collecten: 1e KIA Werelddiaconaat / 2e Plaatselijk kerkenwerk
Kerkauto: G. Paauw
Koffiedrinken na de dienst