«

»

Kerkdienst – Ds. I.J. de Boer, Groningen

Zondag 28 juli 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. I.J. de Boer, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: fam. Slofstra
Ouderling: Sijko Spriensma
Knd: geen
Collecten: 1e Bloemen / 2e Plaatselijk kerkenwerk
Kerkauto: J. van der Vaart

Kerkdienst terugluisteren