Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Ring Westerkwartier

Datum:           donderdag 20 april 2023, van 19.30 – 21.30 uur
Plaats:            De Gasthorn, De Gast 58, te Zuidhorn
Inleider:         dhr. Arnold Wienen – jongerenwerker in De Westereen.

Thema: Samen jong voor alle generaties

Is het geruststellend dat het aantal gelovigen in Nederland lijkt te stabiliseren?
Wat zien we als we om ons heen kijken tijdens een kerkdienst, op gemeenteavonden of andere kerkelijke activiteiten? Missen we gemeenteleden, jong en oud? Hoe belangrijk is het geloof in ons eigen leven? Is er ongemerkt iets verloren geraakt?
Met deze vragen in gedachten willen we op de ringbijeenkomst teruggaan naar de kernwaarden uit de praktijk van geloofsgemeenschappen. Arnold Wienen zal een presentatie geven waarin de belangrijkste waarden van een kerk met alle generaties besproken wordt. De nadruk ligt hierbij op ‘alle generaties’.

Voor deze bijeenkomst nodigen we leden van de kerkenraad uit, met name degenen die betrokken zijn bij het jeugdwerk. Maar ook predikanten, pastoraal werkers en belangstellende gemeenteleden zijn van harte welkom. En ook jongeren zijn bijzonder welkom.

Met een frisse kijk op de praktijk van het samen kerk zijn, wil Arnold Wienen ons wijzen op de verschillende strategieën om (jonge) mensen te helpen ontdekken hoe waardevol het geloof is.

Agenda:

 1. Opening, (ds. Marcus Klomp)
 2. Presentielijst
 3. Aanvulling agenda
 4. Mededelingen
 5. Verslag vorige vergadering van 9 februari 2023
 6. Presentatie “Samen jong voor alle generaties” door Arnold Wienen
 7. Pauze
 8. Uitwisseling gedachten naar aanleiding van de presentatie
 9. Gemeenteronde 
 10. Onderwerp(en) volgende keer: o.a.
  Vervolg jeugdwerk
  2-deling in de maatschappij (en in de kerk)
  Terugkoppeling naar; De Groene Kerk’
 11. Rondvraag
 12. Volgende vergadering Ring Westerkwartier: voorstel donderdag 5 oktober 2023
 13. Sluiting