‘VERTEL WAT JE ZIET’ – kerken, Israël en de Palestijnen

Wie kent niet de spagaat van enerzijds je afkeer van antisemitisme (lees bijvoorbeeld de prachtige biografie over Etty Hillesum van Judith Koelemeijer en je ervaart weer de verbijstering over de jodenvervolging) en anderzijds je afkeer van de politiek van de staat Israël jegens de Palestijnen?

De actualiteit van Israël is: het recente aantreden van een nieuwe regering, die een aantal zeer omstreden ministers bevat, en die de politieke macht boven het recht wil plaatsen en zo een einde dreigt te maken aan de toch al twijfelachtige democratie van de staat Israël. Wie zich kritisch over die politiek uitlaat, wordt al gauw van antisemitisme beschuldigd…

“Israël en de Palestijnen” ligt gevoelig in de kerk. Maar dat kan toch geen reden zijn om weg te kijken van nu al decennia durend Israëlisch onrecht en daar geen aandacht aan te besteden?

Ds. Liesbeth Burger, PKN- emeritus-predikant te Lochem, was recent enkele maanden in Israël en de door Israël bezette gebieden. Dit in het kader van EAPPI, het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël, dat uitgaat van de Wereldraad van Kerken.. Over EAPPI:

‘Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) garandeert de beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in fragiele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen zorgt voor extra bescherming. De belangrijkste principes van het programma zijn: geweldloosheid, monitoren van mensenrechtenschendingen, beschermende aanwezigheid, steunen van lokale vredes- en mensenrechtengroepen, lobbyen en principiële onpartijdigheid.’

Ds. Liesbeth Burger was daar als één van die waarnemers. Op dinsdagavond 16 mei 2023 komt zij in de PKN-kerk van Ezinge aan de Torenstraat haar verhaal vertellen, vertellen wat zij heeft gezien. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Wij nodigen kerkenraden en leden van ons omringende gemeenten en ook ieder ander die geïnteresseerd is, uit om deze avond bij te wonen.

Het zou fijn zijn als u tevoren opgeeft of u komt. Stuur een mailtje naar ds. Aart van Lunteren (emerituspredikant en lid van de Werkgroep Vorming & Toerusting te Ezinge): a.van.lunteren@solcon.nl

Wij hopen als bijzondere gast op die avond oud-diplomaat Eric Ader in ons midden te hebben. Waarom hij?

U kent wellicht het boek dat zijn moeder enkele jaren na de oorlog schreef: ‘Een Groninger pastorie in de storm’. Daarin beschrijft domineesvrouw Johanna Ader-Appels hoe zij en haar man in Nieuw-Beerta joodse onderduikers verborgen en hoe haar man opgepakt en gefusilleerd werd. Herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem schat dat ds. Ader met zijn grootschalig verzetswerk twee tot driehonderd joodse Nederlanders het leven redde. Ruim zeventig jaar later schreef haar zoon Erik het boek ‘Oorlogen & oceanen’, dat zowel een familiegeschiedenis als een autobiografie is. Erik werkte decennia als diplomaat, onder meer in het Midden-Oosten, waar zijn kijk op de politiek van de staat Israël een kritische werd. Zie een interview met hem uit 2021: https://www.perspectief.nu/k/nl/n35688/news/view/1374281/1276125/israel-palestina-waar-staan-we-interview-met-oud-diplomaat-erik-ader.html