«

»

Kerkdienst – Mw. ds. M. Metzlar, Zuurdijk

Zondag 20 juni, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Mw. ds. M. Metzlar, Zuurdijk
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Ada Meerse
Collecten: 1e KIA Noodhulp / 2e Plaatselijk kerkenwerk / 3e Geluid