«

»

Kerkdienst – Mw. ds. Tj.Hiemstra, Groningen

Zondag 27 juni, 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Mw. ds. Tj.Hiemstra, Groningen
Begeleiding door leden van CMV Juliana
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e Bloemen / 2e Kerkomroep

Kerkdienst terugluisteren