«

»

Kerkdienst – Ds. K. Pieterman, Niekerk-De Marne

Zondag 27 december, 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. K. Pieterman, Niekerk-De Marne
Organist: Arie van Wijk
Koster: E. Wierenga
Ambtsdrager: Andries Kingma
Collecten: 1e KiA straatkinderen in Kampala / 2e Plaatselijk kerkenwerk

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Zie ook de pagina Corona.