«

»

Kerkdienst – Dhr. J-J. ten Horn, Groningen

Zondag 9 augustus, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dhr. J-J. ten Horn, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Ouderling: Nellie Geluk
Collecten: 1e Voedselbank / 2e Plaatselijk kerkenwerk / 3e Bloemen

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Kerkdienst terugluisteren