Kerkdienst – Ds. A. van Lunteren, Ezinge

Zondag 22 oktober 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. A. van Lunteren, Ezinge
Organist: Jeljer Vlieg
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marit Sinnige
Collecten: 1e KIA Werelddiaconaat (KIAW) / 2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)
Koffiedrinken na de dienst