Kerkdienst – Ds. I. de Boer, Groningen

Donderdag 9 mei 9.30 uur, Rehobothkerk, Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. I. de Boer, Groningen
Organist: Ada Meerse
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)