Kerkdienst – Ds. A. Elverdink, Zuidhorn

Zondag 2 juni 11.00 uur, Rehobothkerk, Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. Elverdink, Zuidhorn
Organist: Date Jan Jongsma
Koster: J. vd. Vaart
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e Dovenpastoraat Groningen (DPG) / 2e Pl. kerkenwerk (PLKEW)