Kerkdienst – Mw. Ds. C.A. Boonstra, Groningen

Zondag 29 oktober 9.30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Mw. Ds. C.A. Boonstra, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Anne Nieuwenhuis
Collecten: 1e Open Hof (OHOF) / 2e KIA Zending (KIAZ)