Kerkdienst – Ds. J. Huttenga, Zeist

Zondag 19 mei 9.30 uur, Rehobothkerk, 1e Pinksterdag

Voorganger: Ds. J. Huttenga, Zeist
Organist: Date Jan Jongsma
Koster: J. vd. Vaart
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e KIA: Bangladesh gemeenteopbouw (KIABG) / 2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)
Koffiedrinken na de dienst