Kerkdienst – Alexandra Matz, Groningen

Zondag 12 mei 9.30 uur, Abdijkerk, Wezenzondag

Voorganger: Alexandra Matz, Groningen
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marit Sinnige
Collecten: 1e KIA: Binnenlands diaconaat (KIABD) / 2e PKN JOP (JOP)