Kerkdienst – ds. W. Veltman, Ee

Zondag 7 mei 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: ds. W. Veltman, Ee
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marit Sinnige
Collecten: 1e KIA Noodhulp Oekraïne (KIANHOEK) / 2e Kerkomroep (KOP)