«

»

Kerkdienst – Mw. Dr. H.A.H. Maat

Zondag 4 september 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Mw. Dr. H.A.H. Maat
Organist: Arie van Wijk
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marit Sinnige
Collecten: 1e KIA Werelddiaconaat (KIAW) / 2e Kerkomroep (KOP) / 3e Wijkassistenten (WIJKA)
Koffiedrinken na de dienst