«

»

Kerkdienst – Ds. M.C. Marchand, Groningen

Donderdag 26 mei 9.30 uur, Rehobothkerk, Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. M.C. Marchand, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: E. Wierenga
Commissielid: Theo ter Veen
Collecte: 1e Diaconie (DIAC) / 2e Geluid (GEL)