«

»

Uitnodiging gemeenteavond

U kunt zich nog uiterlijk vandaag (zondag 1 november 2020) opgeven om fysiek aanwezig te zijn bij onderstaande gemeenteavond!

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op donderdagavond 5 november om 19.30 in de Rehobothkerk. Belangrijk is dat op deze avond geen besluiten worden genomen. Het is een informerende avond vanuit visitatie, classis, kerkenraad en gemeente aan elkaar.

De avond zal worden geleid door de heer Henk van Dijk, voorzitter van de classis Groningen Drenthe.

De agenda :

 1. Opening
 2. Verslag visitatie juni 2019 – september 2020 (ds Bert Timmer)
 3. Terugblik op de afgelopen maanden bezien vanuit het Breed Moderamen van de classis
 4. Beschouwing van de kerkenraad nav de antwoorden op de toegestuurde vragen
 5. Overzicht van de mogelijkheden die we nu als kerkenraad en Breed Moderamen van de classis zien voor de toekomst
 6. Gelegenheid om vragen te stellen of commentaar te geven
 7. Samenvatting van de avond en voorlopige conclusies
 8. Sluiting

Omdat het aantal mensen dat aanwezig kan zijn beperkt is zetten we de volgende middelen in om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten praten.

 • We doen als kerkenraad ons best doen om uit de opgaven een evenredige verdeling te kiezen van mensen die fysiek aanwezig kunnen zijn
 • De avond is te volgen op de gebruikelijke manier via kerkomroep / kerktelefoon
 • Het mailadres van de scriba wordt live bediend, u kunt dus mailen met scriba@pkn-aduard.nl
 • U kunt bellen met het nummer in de consistorie: 050-4031056
 • U kunt Whatsappen met 06 31 693 403
 • Omdat er deze avond geen besluiten worden genomen kunt u ook na 5 november uw reactie geven op wat er gezegd is bij de scriba of bij een van de leden van de kerkenraad

De reacties die u al gegeven hebt op de vragen in de Nieuwsbrief komen aan de orde bij punt 4. Op de avond zelf kunt u vragen stellen die we zoveel mogelijk zullen beantwoorden. Om zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten vragen we u om uw reactie zo kort mogelijk te houden, maar uiteraard te zeggen wat u bezighoudt.